SeoPartneriai.lt

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos tokios sąvokos:

Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas“ yra „SEOPartneriai“, kuris nustato Jūsų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip jos yra apibrėžtos šioje Privatumo politikoje.

Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo interneto svetainė, kurios adresas yra https://seopartneriai.lt

Jūs“ arba „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojantį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Sutikimas“ reiškia bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas Jūsų valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais sutinkate, kad būtų tvarkomi su Jumis susiję Asmens duomenys.

Šioje Privatumo politikoje paminėtos ir toliau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ir paaiškinamos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

Pagrindinė informacija

 • Ši Privatumo politika nustato Jūsų Asmens Duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo Interneto svetaine.
 • Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą bei susisiekiant su mumis Interneto svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Savo Interneto svetainėje mes taikome visas mums prieinamas technines ir administracines apsaugos priemones tam, kad mūsų surinkti Duomenys apie Jus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir perdavimo.
 • Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi mūsų Interneto svetaine bei įsigydami joje esančias prekes Jūs sutinkate, kad naudotumėme Jūsų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodomais tikslais ir priemonėmis.

Informacija, kurią renkame apie jus

 • Tam, kad tinkamai suteiktumėme savo paslaugas, Interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis apie Jus:
  • Informacija, kurią pateikiate susisiekdami su mumis:
 • vardas
 • elektroninio pašto adresas
  • Automatiškai renkami duomenys
 • Savo Interneto svetainėje mes naudojame Slapukus (angl. cookies), kurių pagalba mes taip pat renkame Duomenis, kurie atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.
  • Duomenys iš trečiųjų šalių šaltinių
 • Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyrą „Facebook“ arba „Instagram“.
  • Papildomi duomenys
 • Su Jūsų atskiru Sutikimu mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti kitus, papildomus Duomenis apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų Interneto svetainės turiniu ar paslaugomis.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

  • Svetainėje yra naudojami šie Slapukai:
Pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko galiojimo laikas
__utma   Slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas. 2 (du) metai nuo apsilankymo.
__utmb Slapukas, nustatantis naujas sesijas. 30 (trisdešimt) min. nuo apsilankymo.
__utmc Slapukas, nustatantis naujus vartotojus. Pasibaigus naršymo sesijai.
__utmz Slapukas, suteikiantis informaciją, kaip lankytojas pasiekia puslapį. 6 (šešis) mėn. nuo apsilankymo.
_icl_current_language Lietuvių kalbos įskiepio slapukas, skirtas svetainės kalbos nustatymui.  1 (viena) diena.
_ga „Google Analytics“ slapukas, skirtas įvertinti Vartotojo apsilankymo tikslams, ataskaitų apie puslapio aktyvumą rengimui, Vartotojo patirties Svetainėje gerinimui. 2 (du) metai nuo apsilankymo.
_gat „Google Analytics“ slapukas, skirtas statistinei informacijai apie Svetainės lankomumą rinkti. Iki sesijos pabaigos.
_gid „Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažinti Vartotoją. 2 (dvi) dienos nuo apsilankymo.
 • Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:
  • Griežtai būtini slapukai. Tai slapukai, kurie reikalingi, kad Svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.
  • Seanso slapukai. Seanso slapukai leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę Svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Svetainės.
  • Funkciniai slapukai. Šie slapukai nustatytą laikotarpį išlieka Vartotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras Vartotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma dar kartą.
  • Tiksliniai slapukai. Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Svetainę. Svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti Svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, ir kokios Svetainės dalys buvo naršomos lankytojų.
 • Kompiuterio nustatymų pagalba Vartotojas gali redaguoti Slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) Slapukus ar jų dalį. Pakeitus Slapukų naudojimo nustatymus kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.
 • Vartotojas apie Slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu https://www.allaboutcookies.org. Vartotojas apie „Google Analytics“ slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

 • Jūsų pateiktus ir mūsų surinktus Asmens duomenis apie jus mes tvarkome šiais tikslais:
  • Kad su Jumis susisiektų, atsakytų į Jūsų klausimus ar pasidalintų informacija;
  • Pagal Jūsų atskirą Sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, siunčiant Jums Naujienlaiškį, pateikiant reklaminius pasiūlymus ir pranešimus apie mūsų taikomas akcijas ar naujienas.

Asmens duomenų atskleidimas

 • Mes įsipareigojame neatskleisti ir neperduoti Jūsų Asmeninių duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
  • jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Jūsų atskiras Sutikimas;
  • kai tai reikalinga, kad įvykdytume sudarytą sutartį su jumis ir tinkamai suteiktumėme paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsakymu susijusias paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiam įsipareigojimui įvykdyti;
  • Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų saugojimo terminai

 • Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Vartotojų asmens duomenis konkretų laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir (arba) šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus arba pagal šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
 • Vartotojui susisiekus su Duomenų valdytoju per Interneto svetainės skiltį „Kontaktai“ arba tiesiogiai Interneto svetainėje nurodytu el. paštu ir pateikus užklausą, Vartotojo Duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo tokios užklausos pateikimo momento. Praėjus šiam laikotarpiui Vartotojo Asmens duomenys yra ištrinami, išskyrus, jeigu tolesnis Duomenų tvarkymas yra pagrįstas vienu iš Reglamento 6 str. 1 d. nurodytu pagrindu ir Duomenų valdytojas turi tvarkyti Asmens duomenis ilgiau, negu numatyta šioje dalyje, bet ne ilgiau, negu būtina.
 • Vartotojui užsiprenumeravus Duomenų valdytojo Naujienlaiškį pateikiant el. pašto adresą, Vartotojo Duomenys saugomi ir Naujienlaiškis siunčiamas ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus. Tokiu atveju, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 2 (dviejų) metų termino pabaigos, Vartotojo nurodytu el. pašto adresu Duomenų valdytojas išsiunčia paklausimą dėl to, ar sutinka su tolesniu Vartotojo Duomenų tvarkymu. Vartotojui išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, Duomenų valdytojas ištrina visus su Vartotoju susijusius Duomenis.

JŪSŲ TEISĖS

 • Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine kaip Vartotojas turite šias teises, susijusias su Jūsų Duomenų tvarkymu:
  • Žinoti, kokius ir kokiu tikslu tvarkome Asmens duomenis;
  • Reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti);
  • Sunaikinti visus mūsų tvarkomus Duomenis apie Jus (teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad apribotume Jūsų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo Sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti, susisiekiant su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).
 • Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
 • Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.
 • Duomenų valdytojas gali nesudaryti Vartotojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Naujienlaiškis

 • Duomenų valdytojo Interneto svetainėje Vartotojai gali užsisakyti Naujienlaiškį, nurodydami savo el. pašto adresą ir išreikšdami sutikimą dėl Duomenų valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Vartotojas, prieš duodamas Sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, supažindinamas su šia Privatumo politika ir patvirtina, kad sutinka su jo Duomenų tvarkymu.
 • Vartotojas gali bet kada atsisakyti gauti Duomenų valdytojo siunčiamą Naujienlaiškį parašydamas į Interneto svetainėje nurodytą pašto adresą arba Interneto svetainėje apačioje pasirinkus skiltį „Atsisakyti prenumeratos“.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 • Kai Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine, galite būti nukreipti į internetines svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Mes taip pat galime leisti trečiųjų šalių internetinėms svetainėms arba programėlėms pateikti nuorodas mūsų Interneto svetainėje. Mes nesame atsakingi už tokių trečiųjų šalių ar bet kokio turinio kitose svetainėse privatumo politiką. Rekomenduojame Jums perskaityti ir susipažinti su tokių šalių ir interneto svetainių privatumo politika bei kitais teisiniais dokumentais.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 • Duomenų valdytojas savo nuožiūra kartas nuo karto gali pakeisti šią Privatumo politiką.
 • Duomenų valdytojas rekomenduoja jums reguliariai apsilankyti Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, kad atrastumėte naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti Jums apie Privatumo politikos pakeitimus Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • Jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su šia Privatumo politika arba Asmens duomenimis, galite susisiekti su mumis kontaktais, kurie yra pateikiami Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje arba el. pašto adresu info@seopartneriai.lt.